Jarmark Wielkanocny

Zapraszamy wszystkich do  udziału w konkursie na ,,Najładniejsze jajko wielkanocne” podczas Jarmarku Wielkanocnego w Morzyczynie.

REGULAMIN KONKURSU

,,NAJPIĘKNIEJSZE JAJKO WIELKANOCNE”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka Morzyczyn Zieleniewo
  2. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2017roku (niedziela) podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na terenie świetlicy w Morzyczynie
  3. W konkursie może wziąć udział każdy.
  4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno okaz.
  5. Technika wykonania Jaja Wielkanocnego- dowolna
  6. Okazy należy dostarczyć w dniu Jarmarku do sali w Morzyczynie do godziny 12.00 dnia 9 kwietnia 2017 roku i zgłosić do Organizatora.
  7. Oceny okazów dokona Komisja Konkursów składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora
  8. Organizator przyzna nagrodę główną sponsorowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance.
  9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator.