II Wielkanocna Paczka Dla Bohatera

Szanowni Państwo!!!

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance przyłączył się szczytnej akcji pomocy pod nazwą “Wielkanocna Paczka Dla Bohatera”!

Paczki trafią do 1500 kombatantów w naszym regionie, którzy mają dziś bardzo skromne emerytury, m.in. do Danuty Szyksznian – Ossowskiej, żołnierza AK. Walkę o wolną Polskę przypłaciła więzieniem, torturami a po wojnie szykanami ze strony władz komunistycznych.

Chcemy w ten sposób choć trochę pomóc kombatantom. Z doświadczenia wiemy, że taka pamięć i pomoc z Państwa i naszej strony jest dla Nich niezmiernie ważna i potrzebna, a radość jaką sprawiają im odwiedziny, życzenia, rozmowy, kartki i paczki jest nie do opisania.
Przedsięwzięcie to jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osób represjonowanych przez PRL. Ponadto uczestnictwo w ww. akcji ma na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych.

Zbiórkę prowadzimy do 06 kwietnia 2017 roku !!! – więc czasu jest niewiele…

Miejsce zbiórki żywności i artykułów chemicznych: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance, ul. Jeziorna 6

W dniach 8 – 9 kwietnia 2017 roku w polskich mundurach, wspólnie z przyjaciółmi żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Policji, Straży Więziennej i Granicznej paczki zostaną rozwiezione do naszych Bohaterów. Mamy nadzieję, że nasz apel nie pozostanie bez Państwa odpowiedzi. Liczymy na Państwa wsparcie w rozpropagowaniu naszej inicjatywy.

Dziękujemy!!!