Informacje

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń zaplecza artystycznego Amfiteatru w Morzyczynie”.

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń zaplecza artystycznego amfiteatru w Morzyczynie”. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania stanowią załączniki niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Formularz ofertowy