O instytucji

 

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Jeziorna 6

73-108 Kobylanka

Telefon: 91 5610356

Email:

 Sekretariat: gok@kobylanka.pl

Dyrektor: dyrektor@gok.kobylanka.pl

“Czas Kobylanki”: redakcja@kobylanka.pl

http://www.gok.kobylanka.pl

https://www.facebook.com/gokkobylanka

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance utworzony został uchwałą Rady Gminy w2001 r.

Jest to miejsce z tradycją ponad trzydziestoletnią, które skupia pasjonatów różnych dziedzin działalności artystycznej: literatury, muzyki, teatru, tańca,plastyki, rękodzieła artystycznego i turystyki. Z jednej strony kultywuje się tradycje regionu, a z drugiej patronuje nowoczesnym formom wyrażania siebie poprzez sztukę.

Oferta Ośrodka Kultury dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą wszystkie pokolenia. Działalność ośrodka uwzględnia również przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby i zdolności, celem kierunkowego kształtowania artystycznego.

Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:

  1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
  2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
  4. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
  5. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego współtworzenia i kultywowania wartości kultury.
  6. Kształtowanie wzorca aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i sporcie.

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych koncertów muzyki estradowej, poważnej i ludowej, spektakli,warsztatów malarskich, wystaw, kiermaszy, pokazów sztuki ludowej,pokazów ogrodniczych, imprez okolicznościowych, turystyki pieszej,rowerowej i rekreacji.

 

Share Button