Zapraszamy na Warsztaty

Ilość osób ograniczona do 10 osób , obowiązuje kolejność zgłoszeń .

Na warsztaty  można się zapisywać  w osobiście

w sekretariacie CKiR lub pod numerem telefonu

692 950 079

Serdecznie Zapraszamy