KLUB KRÓTKOFALOWCÓW ZAPRASZA!

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI KLUBOWEJ

ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROSŁYCH!

 

Kilka słów o krótkofalarstwie.

Krótkofalarstwo – hobby łączące ludzi na całym świecie poprzez dwustronne łączności radiowe z wykorzystaniem radiostacji. Jako formalna grupa krótkofalarska  się pod koniec roku 2018 powstał Gminny Klub Krótkofalowców „Miedwie” PZK, za aprobatą CKiR oraz Polskiego Związku Krótkofalowców ot14 z Szczecina.

Krótkofalarstwo prowadzi do samorozwoju – nauki podstaw kilku języków obcych a z czasem pogłębiania ich znajomości np. angielski, niemiecki hiszpański, rosyjski, włoski francuski, które w większości są używane do prowadzenia łączności na pasmach.

Uczy kultury osobistej, altruizmu, empatii, współpracy oraz współpracy – w łącznościach nie tolerujemy zachowań agresywnych i antyspołecznych. Młody człowiek ma szansę odczuć wsparcie ze strony innych krótkofalowców oraz doping w swoich staraniach do rozwoju.

Ogranicza alienowanie w społeczeństwie, pojawiające się ostatnio coraz częściej uzależnienia od internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych – kontaktów z fikcyjnymi postaciami. Prowadząc łączności radiowe czy to foniczne czy cyfrowe przy wykorzystaniu komputera – mamy pewność że po drugiej stronie jest człowiek. Osoba z którą prowadzimy łączność przedstawia się swoim Imieniem oraz Znakiem krótkofalarskim – który jest niepowtarzalny na całym świecie. Jesteśmy w stanie w bazach internetowych sprawdzić z kim rozmawiamy. Poprzez rozmowę poznać zainteresowania, nawiązać przyjaźnie na długie lata.

Nauka podstaw Elektroniki – Elektronika jest nierozerwalnie związana z krótkofalarstwem. Wielu krótkofalowców buduje własne konstrukcje antenowe oraz urządzenia odbiorczo-nadawcze. Kontakt z technicznymi aspektami budowy urządzeń radiowych pomaga w rozwoju wiedzy młodych ludzi, daje możliwości fascynującego, dobrze płatnego zawodu w przyszłości.

W PLANACH MAMY NAUKĘ TELEGRAFII!!

ZAJRZYJ NA  NASZĄ STRONĘ: www.sp1km.pl

 

 

Jako Klub Krótkofalarski bierzemy udział w różnego rodzaju zawodach. Na swoim koncie mamy już pierwsze wyróżnienia!