Relacja ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kobylanka

W sobotę 18. kwietnia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance odbyło się spotkanie kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy. Panie z Kobylanki, Reptowa, Niedźwiedzia i Morzyczyna wymieniły się doświadczeniami, pomysłami na działalność kół oraz współpracę przy przyszłych wspólnych incjatywach. Wystąpiły również zespoły ludowe Kalina i Lipka działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym organizatorem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich Kobylanka. Przewodnicząca koła, Pani Zdzisława Wielechowska, dziękowała wszystkim przybyłym gościom, współorganizatorom oraz Wójtowi Gminy Kobylanka, Panu Mirosławowi Przysiwkowi, za wsparcie i pomoc w tego typu przedsięwziąciach, również w przyszłości. Na 13. czerwca b.r. zaplanowano już Wielki Jarmark Odpustowy św. Antoniego.

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1