O instytucji

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance

ul. Jeziorna 6

73-108 Kobylanka

Telefony:

Księgowość: 696 348 253

Sekretariat: 692 950 079

Facebook

Adresy e-mail:

Sekretariat: gok@kobylanka.pl

Dyrektor: dyrektor@gok.kobylanka.pl

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance utworzony został uchwałą Rady Gminy w 2001 r.

Jest to miejsce z tradycją ponad trzydziestoletnią, które skupia pasjonatów różnych dziedzin działalności artystycznej: literatury, muzyki, teatru, tańca, plastyki, rękodzieła artystycznego i turystyki. Z jednej strony kultywuje się tradycje regionu, a z drugiej patronuje nowoczesnym formom wyrażania siebie poprzez sztukę.

Oferta CKiR dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą wszystkie pokolenia. Działalność ośrodka uwzględnia również przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby i zdolności, celem kierunkowego kształtowania artystycznego.

Do zadań CKiR należy w szczególności:

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego współtworzenia i kultywowania wartości kultury.

Kształtowanie wzorca aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i sporcie.

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych koncertów muzyki estradowej, poważnej i ludowej, spektakli, warsztatów malarskich, wystaw, kiermaszy, pokazów sztuki ludowej, pokazów ogrodniczych, imprez okolicznościowych, turystyki pieszej, rowerowej i rekreacji.