Regulaminy Konkursów “Złota Dynia 2016”

REGULAMIN KONKURSU „NAJWIĘKSZA  DYNIA”

Konkurs ma na celu popularyzację uprawy dyniowatych oraz uatrakcyjnienie Jarmarku Złota Dynia

 1. Organizatorem konkursu jest KGW Morzyczyn – Zieleniewo.
 2. Konkurs odbędzie się 18 września 2016 roku w Morzyczynie podczas XIV Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej “ZŁOTA DYNIA”.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną dynię.
 5. Dynia musi być zdrowa i nieuszkodzona i wolna od ciał obcych.
 6. Dynie należy dostarczyć w dniu Jarmarku do punktu informacyjnego przy scenie amfiteatru w Morzyczynie do godziny 12:00 dnia 18 września 2016 r. i zgłosić ten fakt do Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród o godz. 16:00.
 7. Oceny (pomiaru) dyni dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora. Wielkość dyni zostanie określona jako średnia arytmetyczna dwóch pomiarów obwodów (“równikowy” i “południkowy”).
 8. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
 9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.

REGULAMIN KONKURSU „NAJCIEKAWSZY OKAZ OGRODOWY”

Konkurs ma na celu popularyzację oraz kultywowanie upraw warzywniczych, sadowniczych i kwiatowych ze szczególnym uwzględnieniem dyni i roślin dyniowatych.

 1. Organizatorem konkursu jest KGW Morzyczyn – Zieleniewo.
 2. Konkurs odbędzie się 18 września 2016 roku w Morzyczynie podczas XIV Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej “ZŁOTA DYNIA 2016”.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden okaz.
 5. Okazy należy dostarczyć w dniu Jarmarku do punktu informacyjnego przy scenie amfiteatru w Morzyczynie do godziny 12:00 dnia 18 września 2016 r. i zgłosić ten fakt do Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród o godz. 16:00.
 6. Oceny okazów dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
 7. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
 8. Fundatorem nagród jest Powiat Stargardzki.
 9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.

REGULAMIN KONKURSU „CIASTO Z DYNI”

Celem konkursu jest popularyzacja i promocja ciast/wypieków z dynią, wymiana doświadczeń i przepisów.

 1. Organizatorem konkursu jest KGW Morzyczyn – Zieleniewo.
 2. Konkurs odbędzie się 18 września 2016 roku w Morzyczynie podczas XIV Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej “ZŁOTA DYNIA”.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy.
 4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko ciasta/wypieki przygotowane na bazie dyniowatych.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno ciasto/wypiek.
 6. Uczestnik konkursu dostarcza wcześniej przygotowane wyroby na miejsce rozstrzygnięcia konkursu (punkt informacyjny prze scenie amfiteatru w Morzyczynie) do godziny 12:00.
 7. Uczestnicy przygotowują ciasta/wypieki konkursowe na własny koszt.
 8. Oceny ciast/wypieków dokona komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
 9. Każde ciasto/wypiek będzie oceniane pod względem:
  • smaku – od 1 do 5 punktów
  • oryginalności – od 1 do 5 punktów
  • estetyki: sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne – od 1 do 5 punktów                                                                                                            
 10. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
 11. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.