13.03.2016 / Niedziela / Jarmark Wielkanocny

Plakat A3 Jarmark Wielkanocny 2016

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZE JAJO WIELKANOCNE”
Konkurs ma na celu popularyzację oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
1. Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich Kobylanka
2. Konkurs odbędzie się 13. marca 2016 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance.
3. W konkursie może wziąć udział każdy.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden okaz.
5. Technika wykonania Jaja Wielkanocnego – dowolna.
6. Okazy należy dostarczyć w dniu Jarmarku do sali GOK w Kobylance do godziny 12:00 dnia 13. marca 2016 roku i zgłosić ten fakt do Organizatora.
7. Oceny okazów dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.
8. Organizator przyzna nagrodę główną sponsorowaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance.
9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator.