29. Marca 2015 – Jarmark Wielkanocny “Złote Jajo” w Morzyczynie

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZE JAJO WIELKANOCNE”

Konkurs ma na celu popularyzację oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.

1. Organizatorem konkursu jest KGW Morzyczyn – Zieleniewo.

2. Konkurs odbędzie się 29. marca 2015 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na terenie świetlicy w Morzyczynie.

3. W konkursie może wziąć udział każdy.

4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden okaz.

5. Technika wykonania Jaja Wielkanocnego – dowolna.

6. Okazy należy dostarczyć w dniu Jarmarku do świetlicy w Morzyczynie do godziny 12:00 dnia 29. Marca 2015 roku i zgłosić ten fakt do Organizatora.

7. Oceny okazów dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób powołana przez Organizatora.

8. Organizator przyzna nagrodę główną sponsorowaną przez Sołtys Sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo.

9. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator.

złote-jajo